Asociacija DroneA - Joint European Drone Associations steigėja

Ateities technologijoms kurti, inovacijoms skatinti,  saugumui bei  konkurencingumui didinti

Dronų naudojimas ir poveikis kasdieniniam mūsų gyvenimui auga nepastebimai sparčiai: panašiai kaip interneto technologija, kadaise pradėta naudoti įvairiose naujose srityse, taip ir dronai dalyvaus įvairiausių produktų ir paslaugų kūrime, ypač dermėje su kitomis technologijomis.


Žinios ir technologijos

Naujos žinios ir technologijos yra dronų panaudojimo potencialo šaltinis. Dronų technologijų pagrindu įvairiuose pramonės sektoriuose yra kuriami didžiausios pridėtinės vertės sisteminiai produktai ir paslaugos. Dronų technologijomis grįstam augimui užtikrinti reikalinga dronų technologijų kultūros sklaida, taip pat verslumo ir kūrybiškumo ugdymas, kritinis mąstymas, rinkos aktualijas ir poreikius atitinkantys įgūdžiai ir žinios. 

Patirtis ir pažanga

Aukšto inovacinio lygio projektų patirtis kuriant ir diegiant strateginio poveikio technologijas, patirtis diegiant europinių ir tarptautinių aviacinių technologijų kūrimo tinklo rezultatus sudaro prielaidas padidinti potencialą sukurti dronų ekosistemą. Dronų sektoriaus dėka sukurtos   technologijos ir inovacijos bus komercializuotos kituose pramonės sektoriuose, didins bendrąjį valstybės inovacinį potencialą bei konkurencingumą, užtikrins platų teikiamų paslaugų, kurios remsis duomenimis, gaunamais iš dronų, spektrą viešajam sektoriui ir visuomenei. 

- Žinios

- Patirtis

- Pažanga

- Technologijos

Esame profesionalų bendruomenė, turinti gilias profesines kompetencijas IT ir aviacijos srityse, tarptautinių ir inovacinių projektų valdyme, mokslinių rezultatų verifikavimo procesuose, naujų technologijų kūrime ir komercializavime, todėl žinome KAIP skatinanti ir sudaryti prielaidas kurti ateities technologijas panaudojant inovacinį dronų potencialą.