Asociacija DroneA - dronų ekosistemos žinios, technologijos, investicijos ir pažanga

Konsultuoti  Europos Sąjungos struktūras

Efektyviai veikianti dronų technologijų ekosistema leis sukurti vertę, kurios vienas pats ekosistemos dalyvis nesukurtų.


Ugdyti visuomenės ir verslo poreikius

Telkti dronų technologijų pramonę

Tiesiogiai bendradarbiaujant su Europos Komisijos (EC), Europos aviacijos saugos agentūros (EASA), Europos saugios oro navigacijos organizacijos (Eurocontrol), Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO), SESAR Joint Undertaking (SJU), SESAR Deployment Manager (SDM) struktūromis, formuoti politiką ir strategijas.


Skatinti dronų technologijų panaudojimą viešajame ir privačiame sektoriuose, sprendžiant visuomenės kokybės, verslo efektyvumo ir inovacijų iššūkius.

DroneA -  tai profesionalų bendruomenė, skatinanti prielaidas kurti ateities technologijas panaudojant inovacinį dronų potencialą

Asociacija DroneA - registruota ES Skaidrumo registre

Skaidrumo registras sudaro sąlygas visuomeninei asociacijos Dronea kontrolei – suteikia piliečiams ir kitoms interesų grupėms stebėti mūsų veiklą, kokie interesai yra ginami ir kokiomis lėšomis.

Tik keliolika Lietuvos organizacijų yra registruotų ES Skaidrumo registre, kuriame išvardijamos organizacijos, bandančios daryti poveikį ES institucijų teisėkūros ir politikos įgyvendinimo procesui. Mūsų interesų sritis:

  • Bendroji rinka

  • Moksliniai tyrimai ir inovacijos

  • Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė

  • Tarptautinis bendradarbiavimas ir vystymasis

  • Transeuropiniai tinklai

  • Transportas

Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija palaiko atvirą ir skaidrų dialogą su interesų grupių atstovais ir pilietine visuomene. Trys institucijos bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad šis procesas būtų kuo skaidresnis ir etiškesnis.

Asociacija DroneA - Europos Komisijos bepiločių orlaivių ekspertų grupės narė

Asociacija DroneA – paskirtoji Directorate-General for Mobility and Transport Informal Drone Experts Group (E03533) narė.

Kartu su pripažintomis tarptautinėmis ir europinėmis organizacijomis padėsime Europos Komisijai rengti teisės aktus, gaires, politikas, įgyvendinimo priemones, tam, kad bepiločiai orlaiviai taptų mūsų gyvenimo dalimi. 


Asociacija DroneA - steigėja Joint European Drone Associations

Asociacija Dronea kartu su Vokietijos, Prancūzijos, Nyderlandų ir Belgijos asociacijų vadovais 2021 m. lapkričio 12 d. pasirašė Joint European Drones Association steigimo sutartį.  

Asociacijos Dronea pirmininkas išrinktas į Joint European Drones Association direktorių valdybą

Nacionalinės asociacijos, atstovaujančios 15 Bendrijos valstybių, ryšium su asociacijos UVS International veiklos nutraukimu, siekdamos, kad būtų išgirstas bepiločių orlaivių ekosistemos balsas, prisijungė prie Joint European Drones Association (JEDA).

 


Utenos savivaldybė ir Asociacija Dronea pasirašė Ketinimų protokolą

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Vidas Žvinys ir asociacijos DRONEA prezidentas Vidmantas Kairys, siekdami diegti inovatyvius sprendimus Utenos rajono savivaldybėje, pasirašė ketinimų protokolą, kuriame numatė:

1. Šviesti Utenos rajono savivaldybės bendruomenę apie bepiločių transporto priemonių veiklos ekonominę, aplinkosauginę ir socialinę naudą.

2. Telkti verslą, mokslą ir viešąjį sektorių, orientuotą į bepiločių transporto priemonių technologijų sritis.

3. Kurti palankų kontekstą bepiločių transporto priemonių ekosistemos dalyvių partnerystėms bei investicijoms į startuolių plėtrą.

4. Bendradarbiauti įsitraukiant į tarptautinius bendradarbiavimo tinklus bei įgyvendinant tarptautines iniciatyvas, kuriant aukštos pridėtinės vertės produktus, paremtus bepiločių transporto priemonių panaudojimo technologijomis.

Asociacija DroneA tapo Alliance For New Mobility nare

Asociacija Dronea yra Alliance for New Mobility in Europe (AME) nare

AME vienija didžiausius Europos U-Space sprendimų vystytojus bei unikalius bepiločių orlaivių technologijų gamintojus.


Asociacija DroneA - European Network of U-space Demonstrators tinklo narė

Asociacija DroneA kartu su Europos Komisija, Eurocontrol ir EASA atstovais bei stambiosios bepiločių orlaivių ekosistemos pramonės ekspertais, dalyvaujančiais  European Network of U-space Demonstrators, įsipareigojo remti "U-Space" įgyvendinimą:

- Sumažinant diegimo riziką; 

- Skatinant masto ekonomiją;

- Spartinant pateikimą į rinką;

- Suteikiant nuomonių apsikeitimo platformą;

- Sumažinant biurokratiją.

Asociacija DroneA, būdama  European Network of U-space Demonstrators nare, dalyvauja:

- Gerosios praktikos pavyzdžių aptarime (H2020 projektai, kitų kontinentų projektai);

- Veiklos rodiklių praktikos ("standard scenarios") nustatyme (scenarijai, kurie taptų pasauliniais standartais);

- Technologijų poveikio vertinime (U-Space poveikis savivaldybėms, transporto sistemoms planavimo, triukšmo, žemės panaudojimo, duomenų ir pan. aspektais) 

- ES teisėkūros procese;

- Rinkos institucinės sąrangos vystyme (paslaugų teikėjai, konkurencija).

Mūsų požiūris

Dronų naudojimas ir poveikis kasdieniniam mūsų gyvenimui auga nepastebimai sparčiai: panašiai kaip interneto technologija kadaise pradėta naudoti įvairiose naujose srityse, taip ir dronai dalyvaus įvairiausių paslaugų kūrime, ypač dermėje su kitomis technologijomis.

Dronų technologijų proveržiui reikalingi įgūdžiai, naujų žinių kūrimo ir technologijų perdavimo bei naujų produktų diegimo rinkoje postūmis.

Efektyviai veikianti dronų technologijų ekosistema leis sukurti vertę, kurios vienas pats ekosistemos dalyvis nesukurtų.


- Žinios

- Patirtis

- Pažanga

- Technologijos

Strateginiai tikslai 2021-2024 metams

1. Telkti dronų technologijų pramonę

1.1. Telkti suinteresuotas šalis, orientuotas į dronų technologijų sritis;

1.2. Didinti matomumą, skatinti bendruomeniškumą;

1.3. Skatinti mokslo ir verslo sinergiją;

1.4. Didinti naujų dronų technologijų produktų ar idėjų mastą bei dronų ekosistemos veikimo efektyvumą;

1.5. Kurti palankų kontekstą ekosistemos dalyvių partnerystėms bei investicijoms į startuolių plėtrą.

Strateginiai tikslai 2021-2024 metams

2. Konsultuoti  Europos Sąjungos struktūras

2.1. Stiprinti bendradarbiavimą su Europos Sąjungos institucijomis, formuojančiomis dronų veiklos politiką (European Commission, European Defence Agency, EASA, Eurocontrol, SESAR JU, etc.);

2.2. Įdiegti DroneA iniciatyvų bei pasiūlymų pateikimo sistemą;

2.3. Įsitraukti į tarptautinius tinklus, dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje;

2.4. Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą dronų srityje.

Strateginiai tikslai 2021-2024 metams

3. Ugdyti visuomenės ir verslo poreikius

3.1. Šviesti visuomenę apie dronų veiklos ekonominę, aplinkosauginę ir socialinę naudą;

3.2. Stiprinti dronų politikos formavimo ir įgyvendinimo gebėjimus ir pajėgumus;

3.3. skatinti Lietuvos verslą kurti aukštos pridėtinės vertės produktus ir integruotas paslaugas, paremtas dronų panaudojimo technologijomis;

3.4. Rengti dronų veiklos tobulinimo rekomendacijas, naudojimo vadovus, dalyvauti išoriniuose vertinimuose.

 - Telkimas bendradarbystei ir partnerystei: 200 tūkst. Eur

 - Dronų technologijų produktų ir idėjų viešinimas: 800 tūkst. Eur

  - Strategiškai patrauklių idėjų atranka ir komercializavimas: 1200 tūkst. Eur

 - Veiklos administravimas: 50 tūkst. Eur.

Biudžetas

Strateginiai tikslai 2021-2024 metams.