Bepiločiai orlaiviai yra technologija, kuri jau iš esmės keičia padėtį: atveria naujų paslaugų ir taikymo būdų galimybes ir kelia naujus iššūkius. Jie suteikia didžiulę galimybę ir mūsų aeronautikos gamybos pramonei, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, ir daugeliui aviacijos ir aviacijos sektoriui nepriklausančių įmonių, kurios galės bepiločius orlaivius panaudoti savo veikloje ir padidinti savo veiksmingumą ir konkurencingumą

Komisijos komunikatas „Europos aviacijos strategija“ (COM(2015) 0598)

Droneaventures

Droneaventures - tai padalinys, aktyviai bendradarbiaujantis su inovatyviais startuoliais. Investuojame į bendradarbiavimą su dinamiškais startuoliais, kad kartu galėtume sukurti inovatyvių verslo modelių proveržį. Droneaventures taikomas inovacijų modelis užtikrina strategiškai patrauklių idėjų atranką. Šiuo modeliu mes siekiame:

- Padėti talentams įgyvendinti inovatyvias idėjas.

- Orientuoti inovacijas į strateginių verslo poreikių tenkinimą.

- Tapti inovacijų centru, kuris pritrauktų startuolius.

Visą inovacijų gyvavimo ciklą Droneaventures glaudžiai stebi startuolio inovacines pastangas, padeda gauti fondų finansavimą moksliniams-tiriamiesiems projektams, pasiūlo bendradarbiavimą su inovacijų ekosistema pasauliniu lygiu: startuoliais, korporacijomis, spin-off‘ais, universitetų mokslininkų grupėmis

Startuolių vadyba

Mentorystė ir konsultacijos

Mokymai ir konferencijos

Projektų valdymas

Ekspertinė parama

Partnerystė

Tinklaveika

Dažnas pasvarsto apie verslo kūrimą ar kuriamų technologijų perdavimą, įmonės steigimą, tačiau paprastai nežino nuo ko pradėti.

Geros idėjos

Kartu prioretizuosime, kokią problemą sprendžia idėja, išgryninsim uždavinius.  

Įgūdžiai ir motyvacija

Aptarsime, kokie iššūkiai laukia nuo idėjos ir komercializavimo.  

Verslo poreikiai

Pateiksime verslo poreikių įžvalgas ir ekspertinius vertinimus.

Partneriai

Pasiūlysime įvairius finansavimo šaltinius (investicinius fondus, viešąsias subsidijas ir pan.), tarptautinius inovacijų tinklus, organizuosime ir padėsime pasiruošti susitikimams su investuotojais.

Finansavimas

Dronų technologijų proveržiui ir pasaulinio lygio inovacijoms skatinti, Europos Komisija veiksmingai derina viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes, tiesiogiai finansuojamais „Horizonto 2020“ mokslinių tyrimų ir inovacijų programos, Europos struktūrinių ir investicijų fondų ir Europos strateginių investicijų fondo lėšomis.

Clean Sky 2 programa - (1.755mljrd.€ iš H2020 ir 2.245 mljrd. € iš privačiojo sektoriaus, bendras biudžetas - beveik 4mlrd€).

SESAR 2020 (585mln.€ iš H2020, 10mln.€ iš CEF bei 1mlrd.€ iš privačiojo sektoriaus, bendras biudžetas - beveik 1,6mlrd.€).

Kitos programos -  European Innovative Programme (EIP), Smart Cities and Communities (SCC), Urban Air Mobility (UAM) taip pat numato ženklų finansavimą Europos dronų paslaugų rinkos veiklai.- Žinios

- Patirtis

- Pažanga

- Technologijos

Skatiname iniciatyvas, kuriomis siekiama kurti pridėtinę vertę visuomenei. Dalyvaudami asociacijos veikloje, dalinamės patirtimi ir žiniomis, suteikiame praktines įžvalgas, vedame seminarus ir pasisakome dronų technologijų plėtros klausimais.

Sužinokite, kokias galimybes atveria ES tyrimų ir inovacijų programos ir kokios Jūsų idėjos gali pagerinti veiklos rezultatus ar procesus.