Nuo 2021 m. sausio 11 d.

- Visi bepiločių orlaivių naudotojai, kurių naudojami įrenginiai sveria daugiau negu 250 g arba turi jutiklį, galintį fiksuoti asmens duomenis, turi registruotis Transporto kompetencijų agentūros (TKA) internetinėje sistemoje.

- Užsiregistravęs asmuo gauna autentišką bepiločio orlaivio naudotojo registracijos numerį, kuriuo turi pažymėti visus turimus bepiločius orlaivius.

- Bepiločių orlaivių naudotojai, priklausomai nuo turimo bepiločio pakategorės, privalo:

      - išklausyti teorijos žinių mokymo kursą;

      - išsilaikyti internetinį egzaminą TKA sistemoje;

      - arba pasiruošti teorijos egzaminui ir išlaikyti jį TKA egzaminų klasėje.

Skiriamos trys bepiločių orlaivių skrydžių kategorijos, galioja skirtingos taisyklės ir reikalavimai skrydžiams: atviroji; specialioji; sertifikuotoji.

 

Atviroji kategorija

Skrydžiams nereikia jokio išankstinio naudojimo leidimo;

- Įsigykite tinkamą civilinės atsakomybės draudimą;

- Neskraidinkite drono virš didelių žmonių grupių, išlaikykite saugų atstumą tarp drono ir žmonių, gyvūnų, kitų orlaivių;

- Išsiaiškinkite, ar vietovėje, kurioje norite skraidinti droną, nėra neskraidymo zonų arba kokių nors kitų apribojimų, neskraidinkite drono arti orlaivių ir netoli oro uostų arba ten, kur dirba avarinės ir gelbėjimo tarnybos;

- Droną turite matyti visą laiką. Neskraidinkite drono didesniame kaip 120 m aukštyje;

- Gerbkite kitų žmonių privatumą;

- Nedelsiant praneškite policijai ir TKA, jei jūsų dronas pateko į avariją, dėl kurios kas nors buvo sunkiai ar mirtinai sužeistas arba nukentėjo pilotuojamas orlaivis;

- Be žmonių leidimo nedarykite jų nuotraukų, vaizdo ar garso įrašų ir jų neskelbkite;

- Savo droną naudokite nepažeisdami gamintojo instrukcijose nustatytų reikalavimų.

Specialiojoji kategorija

- Reikalingas leidimas.  Drono pilotas prieš skrydį privalo TKA  pateikti prašymą ir pridėti skrydžio rizikos vertinimą;

-Taikoma skrydžiams, kurių metu kylama aukščiau negu 120 metrų nuo žemės paviršiaus arba kai nuotolinis pilotas nemato drono vizualiai;

- Drono didžiausioji kilimo masė yra mažesnė nei 25 kg;

- Kai neužtikrinama, kad dronas būtų išlaikomas saugiu atstumu nuo žmonių ir neskristų virš žmonių sambūrių.

 

Sertifikuotoji kategorija

- Reikalingas leidimas.  Drono pilotas prieš skrydį privalo TKA  pateikti prašymą ir pridėti skrydžio rizikos vertinimą;

-Taikoma skrydžiams, kurių metu skrendama virš žmonių sambūrių, skraidinami žmonės ar pavojingieji kroviniai, kurie, įvykus avarijai, gali sukelti didelį pavojų

-Dronui taikomi tinkamumo skraidyti reikalavimai;

- Dronas turi būti registruotas Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre 
;

Jeigu norite skraidinti

šalia Vilniaus, Kauno ar Palangos aerodromų 

Bepiločio orlaivio valdytojas, norėdamas skraidinti bepilotį orlaivį Vilniaus, Kauno ar Palangos aerodromų teritorijose arba šalia jų, ne vėliau kaip 3 dienos prieš planuojamą naudojimą pateikia prašymą elektroniniu paštu drone@ltou.lt.

Visą bepiločių orlaivių naudojimo oro uostų aerodromo teritorijose arba šalia jų tvarką, taip pat ir prašymo formą, rasite čia.

Egzistuoja specifinės erdvės, kuriose bepiločiai orlaiviai gali skraidyti tik pagal nustatytas sąlygas arba kuriose negali skraidyti iš viso.

Skrydžių ribojimai gali būti taikomi įvairių renginių (aviacijos šventės, varžybos) metu.

Daugiau apie neskraidymo zonas, skraidymo ribojimo atvejus, rasite čia.

Norėdami skraidinti bepilotį orlaivį oro erdvėje, kuriai taikomi 1 tipo apribojimai, užpildykite paraišką ir siųskite el. paštu adresu amc@ans.lt.

Norėdami skraidinti bepilotį orlaivį oro erdvėje, kuriai taikomi 2 tipo apribojimai, turite gauti šios zonos savininko leidimą.

Norėdami skraidinti bepilotį orlaivį oro erdvėje, kuriai taikomi 3 tipo apribojimai, siųskite paraišką karinės teritorijos valdytojui.

Daugiau apie paraiškų teikimą, rasite čia.

skraidymo ribojimai

paraiškos

Problemos: skrydžių sauga, aviacinis saugumas ir pagarba piliečių teisėms

Auganti dronų veikla kelia realią grėsmę pačiai visuomenei: nesuvaldytas orlaivis gali išdaužti pastato langus, apibraižyti automobilius, apgadinti kitą turtą, sužaloti žmogų.

Žinių ir aviacijos patirties trūkumas: retas dronų naudotojas turi aviacijos patirties ar gerai žino oro erdvėje galiojančias taisyklės.

Naujų skraidymo aparatų ir priemonių naudojimo specifika kelia grėsmę saugai ir saugumui. Šios grėsmės susijusios su valdomos (arba nevaldomos) oro erdvės naudojimo pažeidimais, saugaus atstumo su kitais oro erdvės naudotojais ir pastatais nesilaikymu, asmens privatumo pažeidimais, techniškai netvarkingų priemonių naudojimu bei rizikingu jų valdymu, sukeliant grėsmę aplinkiniams.

Asmens duomenų apsauga -  susijusi su bepiločio orlaivio skrydžio metu surinktų duomenų panaudojimu. Ypatingai tai aktualu, jei orlaivis skrenda virš privačių valdų ar žmonių susibūrimo vietų. Todėl siekiant plėtoti dronų panaudojimą, būtina užtikrinti, kad tai nekeltų grėsmės piliečių privatumui ir fizinei neliečiamybei. Visuomenė turi pasitikėti, kad bus užtikrintas aukštas saugos, saugumo ir privatumo apsaugos lygis.

Teisės aktai, privalomi  žinoti

Studijos, įžvalgos, strateginiai dokumentai

ICAO. Unmanned Aircraft Systems (UAS) for Humanitarian Aid and Emergency Response Guidance

ICAO. Remotely piloted aircraft system (RPAS) concept of operations (CONOPS) for  international IFR operations

EASA. Manual “Drone Incident Management at Aerodromes”

UNICEF "Unmanned Aircraft Systems"

World Economic Forum "Advanced Drone Operations Toolkit"

OECD "Drones in the world of tomorrow"

Strategic Research and Innovation Agenda "Digital European Sky"

EC. Digital Transformation Monitor. Drones in agriculture

FAA. Remote Pilot – Small Unmanned Aircraft Systems Study Guide

- Žinios

- Patirtis

- Pažanga

- Technologija

Turima ilgalaikio ir aktyvaus dalyvavimo patirtis Jungtinių Tautų organizacijų, Europos Sąjungos bei šalies teisėkūros procesuose leidžia vertinti pagrindines taisykles ir principus, pateikti strategines įžvalgas ir naujų teisės sistemos dokumentų poveikį verslo aplinkai, procesams ir modeliams.

Sužinokite, kokias galimybes atveria tarptautiniai ir nacionaliniai teisės dokumentai pagerinti veiklos rezultatus ar procesus.